logo
Hệ thống phân phối

Hà Nội

Công ty TNHH Mai Phú Thành

Chi nhánh: 584 - 586 Phạm Văn Chiêu, Phường 4, Quận 3 TP. Hồ Chí Minh

Điên thoại: (08)3839 5045 - (08) 3929 1529 - Fax: (08) 3830 1344

Email: mptfoodvn@yahoo.com