logo
Tuyển dụng
Tuyển dụng

I. THÔNG TIN CHUNG: Vị trí tuyển dụng: Nhân viên CEO - kinh doanh mảng khách hàng

Số lượng: 01

vị trí Địa chỉ làm việc: CT TNHH Mai Phú Thành, 584 - 586 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. HCM

 

II. HỌC VẤN & CHUYÊN NGÀNH: Tốt nghiệp đại học chính quy

- Chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán-Kiểm toán, Tài chính Ưu tiên có bằng cấp chuyên môn như CPA/ACCA/CIA

 

III. KINH NGHIỆM:

Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính ở các công ty có qui mô lớn, trong đó có ít nhất 03 năm làm kiểm toán nội bộ ở vị tri tương đương.Hiểu biết về các nguyên tắc/phương pháp kiểm toán nội bộ Có kinh nghiệm quản lý các dự án kiểm toán Có hiểu biết sâu về rủi ro và hệ thống kiểm soát Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong các công ty kiểm toán chuyên nghiệp và kinh nghiệm làm về ngành hàng FMCG

 

IV. TÓM TẮT CÔNG VIỆC:

Trưởng ban Kiểm toán nội bộ (KTNB) có trách nhiệm thực hiện các công việc kiểm toán nội bộ để đạt được các mục tiêu kiểm toán theo mô tả trong kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm

 

V. KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN & CÁC KỸ NĂNG:

Kỹ năng phân tích tốt, có thể khái quát hóa vấn đề và tư duy sáng tạo Quan tâm đến chi tiết, tập trung vào các quy trình Kỹ năng quản lý thời gian, thích ứng linh hoạt trong điều kiện thay đổi

Tuyen dung

Nhân viên CEO - kinh doanh

Lương cơ bản:5 - 7 triệu (có thưởng + hoa hồng)

Chi nhánh tuyển:Đồng Nai

Ngày hết hạn:30/06/2017

Tuyen dung

Nhân viên VẮT SỮA BÒ TẠI TRANG TRẠI

Lương cơ bản:5 - 7 triệu (có thưởng + hoa hồng)

Chi nhánh tuyển:Đồng Nai

Ngày hết hạn:21/08/2017

Tuyen dung

Nhân viên vi sinh vật học

Lương cơ bản:5 - 7 triệu (có thưởng + hoa hồng)

Chi nhánh tuyển:Đồng Nai

Ngày hết hạn:30/06/2017

Tuyen dung

Nhân viên PHÂN TÍCH DINH DƯỠNG

Lương cơ bản:5 - 7 triệu (có thưởng + hoa hồng)

Chi nhánh tuyển:Đồng Nai

Ngày hết hạn:30/06/2017