logo
Tuyển dụng
Tuyển dụng

Đang cập nhật

Tuyen dung

Nhân viên CEO - kinh doanh

Lương cơ bản:5 - 7 triệu (có thưởng + hoa hồng)

Chi nhánh tuyển:Đồng Nai

Ngày hết hạn:30/06/2017

Tuyen dung

Nhân viên VẮT SỮA BÒ TẠI TRANG TRẠI

Lương cơ bản:5 - 7 triệu (có thưởng + hoa hồng)

Chi nhánh tuyển:Đồng Nai

Ngày hết hạn:21/08/2017

Tuyen dung

Nhân viên vi sinh vật học

Lương cơ bản:5 - 7 triệu (có thưởng + hoa hồng)

Chi nhánh tuyển:Đồng Nai

Ngày hết hạn:30/06/2017

Tuyen dung

Nhân viên PHÂN TÍCH DINH DƯỠNG

Lương cơ bản:5 - 7 triệu (có thưởng + hoa hồng)

Chi nhánh tuyển:Đồng Nai

Ngày hết hạn:30/06/2017